Hal apa yang pertama kali di lakukan ketika bangun tidur?

12342

245

 • @maulinapratiwi_ 5:08 AM May 20, 2017

  Wudhu setelah itu melihat keaadaan (pagi yang cerah)

 • @baju_murahmasakini2 5:08 AM May 20, 2017

  Di cek dan di follow yuk kakak kakak. Banyak model baju dengan harga murmer. Harga baju mulai 37rbu

 • @vassiona.dmk 5:45 AM May 20, 2017

  Bersyukur&berbicara kepada Tuhan Yesus yg baik 😊

 • @iam_almian 6:10 AM May 20, 2017

  Nguap kak

 • @abedstra123 7:05 AM May 20, 2017

  Nguap dan ngambil hp

 • @wardah.eka 7:39 AM May 20, 2017

  Membaca doa bangun tidur @ichasoebandono

 • @hannatriw 7:51 AM May 20, 2017

  Ucap syukur alhamdulillh.

 • @ketuthandayani 8:04 AM May 20, 2017

  Melek mata kak icha

 • @solusi.sulit.hamil3 8:30 AM May 20, 2017

  Add bbm 5beb4a96 cek IG ya bunda.👈👈👈 Banyak bukti bukan janji. 💑💑 Biar cepat dapat momongan, saya bantu bunda. Menunda = Menghilangkan kesempatan keberhasilan. 👪👪

 • @citra_pratiwi2104 8:57 AM May 20, 2017

  Ambil hp

 • @amell_cp 9:57 AM May 20, 2017

  Cari hunian di kota Tangerang ? Yuks, main ke Victoriasquare. Cicilan untuk 2 bedroom mulai 6jtan loh 😍 info : 082298447600

 • @hana.ramadhanty006 10:22 AM May 20, 2017

  SĔŃĔŔ ßĔŃĔŔ ŃÁĶÁĹ PŔoĎÚĶ ĎÁŔĨ@dr.nelfa.fashionherbal ßÁĎÁŃ ÁĶÚ ĴÁĎĨ ĹÁŃĞŚĨŃĞ ĞÁ ĞĔMÚĶ ĹÁĞĨ MÁĶÁŚĨĤ ŶÁ PŔoĎÚĶŃŶÁ

 • @database_sda 11:00 AM May 20, 2017

  Butuh uang tambahan, bingung mau bisnis apa? Yukk cek ig

 • @y_anita14_ 12:08 PM May 20, 2017

  wnmm

 • @y_anita14_ 12:08 PM May 20, 2017

  dj

 • @leyla_isyaroh93 12:17 PM May 20, 2017

  @ichasoebandono bersyukur alhamdulilah...

 • @rany004 12:41 PM May 20, 2017

  ĹÚÁŔ ßĨÁŚÁ ĶÁĶ ÁĶÚ ĞÁ PĔŔČÁŶÁ ßÁĎÁŃ ÁĶÚ ßĨŚÁ ĴÁĎĨ ĹÁŃĞŚĨŃĞ ĞÁŔÁ ĞÁŔÁ PÁĶĔ PŔoĎÚĶ@dr.nelfa.fashionherbal ÁŴÁĹŃŶÁ ĞÁ PĔŔČÁŶÁ ßĨŚÁ ŃĞĔßÚÁŤ ßÁĎÁŃ ÁĶÚ ĴÁĎĨ ĹÁŃĞŚĨŃĞ ĞĨŃĨ. MÁĶÁŚĨĤ ya

 • @rismayanti1590 1:12 PM May 20, 2017

  Nguap

 • @andika_baihaqi 1:47 PM May 20, 2017

  Doa bangun tidur kak

 • @ijull1517 2:06 PM May 20, 2017

  Baca doa trus liat jam ka @ichasoebandono 😃

 • @rany004 2:24 PM May 20, 2017

  ĹÚÁŔ ßĨÁŚÁ ĶÁĶ ÁĶÚ ĞÁ PĔŔČÁŶÁ ßÁĎÁŃ ÁĶÚ ßĨŚÁ ĴÁĎĨ ĹÁŃĞŚĨŃĞ ĞÁŔÁ ĞÁŔÁ PÁĶĔ PŔoĎÚĶ@dr.nelfa.fashionherbal ÁŴÁĹŃŶÁ ĞÁ PĔŔČÁŶÁ ßĨŚÁ ŃĞĔßÚÁŤ ßÁĎÁŃ ÁĶÚ ĴÁĎĨ ĹÁŃĞŚĨŃĞ ĞĨŃĨ. MÁĶÁŚĨĤ ya

 • @imeydiaz 3:32 PM May 20, 2017

  Liat jam ka @ichasoebandono 😂😂

 • @cichalia 4:00 PM May 20, 2017

  Melek mata, liat jam. Klo masih gelap tdur lagi. Klo udah terang ya bangun 😂😂 @ichasoebandono

 • @tengkualwidahlan 5:54 PM May 20, 2017

  tidur lagi @ichasoebandono

 • @anggunyulianugraheni 12:31 AM May 21, 2017

  Buka hp 😂😂😂

 • @mahiraputrisanjaya 5:22 AM May 21, 2017

  PAŶUDRA YAŇG KEĈIL BĨSA BIҚIN PASĂNGĂN KIŤA CĂRI YĂNG LÊBIH BÊSAR!!! JAŇGAN SAMPĂI TEŘJADI BEŇTUҚLAH PAŶUĎARA INĎAHMU [email protected]_ PĂSTI BAKAĹAN KEPĨKIRAN BAĜAI MAŇAPUN HAŘUS MEMPŨNYAI PAYŨDĂRA BEŜAR.

 • @merrysukma003 5:28 AM May 21, 2017

  ĹÚÁŔ ßĨÁŚÁ ĶÁĶ ÁĶÚ ĞÁ PĔŔČÁŶÁ ßÁĎÁŃ ÁĶÚ ßĨŚÁ ĴÁĎĨ ĹÁŃĞŚĨŃĞ ĞÁŔÁ ĞÁŔÁ PÁĶĔ PŔoĎÚĶ@dr.nelfa.fashionherbal ÁŴÁĹŃŶÁ ĞÁ PĔŔČÁŶÁ ßĨŚÁ ŃĞĔßÚÁŤ ßÁĎÁŃ ÁĶÚ ĴÁĎĨ ĹÁŃĞŚĨŃĞ ĞĨŃĨ. MÁĶÁŚĨĤ ya

 • @amel043 6:56 AM May 21, 2017

  ĹÚÁŔ ßĨÁŚÁ ĶÁĶ ÁĶÚ ĞÁ PĔŔČÁŶÁ ßÁĎÁŃ ÁĶÚ ßĨŚÁ ĴÁĎĨ ĹÁŃĞŚĨŃĞ ĞÁŔÁ ĞÁŔÁ PÁĶĔ PŔoĎÚĶ@dr.nelfa.fashionherbal ÁŴÁĹŃŶÁ ĞÁ PĔŔČÁŶÁ ßĨŚÁ ŃĞĔßÚÁŤ ßÁĎÁŃ ÁĶÚ ĴÁĎĨ ĹÁŃĞŚĨŃĞ ĞĨŃĨ. MÁĶÁŚĨĤ ya

 • @vanessa.angel024 12:59 PM May 21, 2017

  ĹÚÁŔ ßĨÁŚÁ ĶÁĶ ÁĶÚ ĞÁ PĔŔČÁŶÁ ßÁĎÁŃ ÁĶÚ ßĨŚÁ ĴÁĎĨ ĹÁŃĞŚĨŃĞ ĞÁŔÁ ĞÁŔÁ PÁĶĔ PŔoĎÚĶ@dr.nelfa.fashionherbal ÁŴÁĹŃŶÁ ĞÁ PĔŔČÁŶÁ ßĨŚÁ ŃĞĔßÚÁŤ ßÁĎÁŃ ÁĶÚ ĴÁĎĨ ĹÁŃĞŚĨŃĞ ĞĨŃĨ. MÁĶÁŚĨĤ ya

 • @bernikekastanya 3:32 PM May 21, 2017

  Buka mata bu

 • @veganadya108 11:13 AM May 22, 2017

  MÁĹÚ ŚÁMÁ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃ ŶÁŃĞ ĞÁ ßÁŃĞĔŤ? ŚÚŚÁĤ ČÁŔĨ ßÁĴÚ ĎÁŃ ČĔĹÁŃÁ ĶÁŔĔŃÁ ÚĶÚŔÁŃ ßÁĎÁŃ ŶÁŃĞ oVĔŔ? ÁĶÚ MÁÚ ßoŃĞĶÁŔ ŃĨĤ ŔÁĤÁŚĨÁ MĔŃÚŔÚŃĶÁŃ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃ ŶÁŃĞ ĔŦĔĶŤĨŦ ĎÁŃ ĤÁŚĨĹŃŶÁ PÚŃ PĔŔMÁŃĔŃ. ĤÁŃŶÁ ĎĨ@dr.nelfa.fashionherbal ĶĨŤÁ ßĨŚÁ MĔŃÚŔÚŃĶÁŃ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃ ŶÁŃĞ ĔŦĔĶŤĨŦ.

 • @nabillapiu09 6:15 AM May 24, 2017

  Ke kamar mandi

 • @anitasari023 11:56 AM May 24, 2017

  COBÁ NÍH PÉMUTIH SÉLURUH BÁDAN, PÉLANGSING,PENGGÉMUK,PÉNINGGI DÁRI T0K0 [email protected] SEGÉRA CÉK [email protected] SÉLURUH BADÁNNYA DIJÁMIN ÁMPUH SUDÁH TÉRBUKTI ADÁ BP0M DÁN HALÁL MUÍ